adecs IT bv Delftechpark 26 2628XH Delft
Tel. 015-2600404
mail: mail@adecs-it.nl

adecs IT | advanced solutions

serenity

Methodiek

Adecs IT maakt gebruik van een methodische aanpak bij de uitvoering van projecten. Om een project beheersbaar te maken en resultaten controleerbaar wordt gebruik gemaakt van fasering. Bij iedere fase of subfase wordt een aantal taken onderscheiden die afgerond worden, al dan niet d.m.v. een iteratief proces, voordat aan de volgende fase wordt begonnen.

ONTWERPFASE

Functioneel ontwerp
De basis voor het ontwikkel/productiewerk is het functioneel ontwerp. In het functioneel ontwerp wordt vastgelegd welke taken een systeem moet verrichten en hoe de gebruikersinterface er uit zal zien. Bij grote systemen kan het hierbij nuttig zijn gebruik te maken van een prototype-applicatie die de gebruikersinterface laat zien.

Ontwerp systeem
Voordat begonnen kan worden met het programmeren moet er een ontwerp gemaakt worden van het te bouwen systeem.

Hiertoe zijn volgende stappen nodig:

1. Datamodel ontwerp
In het datamodel wordt de opslag van de gegevens vastgelegd. Het gaat hierbij om:
  • welke gegevens
  • relaties tussen gegevens
  • te onderscheiden entiteiten
2. Beschrijving Use Cases
Dit is een precieze specificatie van de handelingen die in het systeem kunnen plaatsvinden. Het beschrijven van de Use Cases zou gezien kunnen worden als een uitgebreide verdieping van het functioneel ontwerp.

3. Objectmodel ontwerpen
Op basis van de beschrijvingen in de Use Cases kan een objectmodel worden ontworpen. Hierin worden de objecten onderscheiden die met hun onderlinge relaties samen het systeem vormen. Een object bevat methoden die werken op gegevens.

IMPLEMENTATIEFASE

Nadat het ontwerp is afgerond kan worden begonnen met de implementatie.

Implementatie ontwerp
Bij de implementatie wordt het ontwerp gerealiseerd. Hierbij is de technische omgeving waarbinnen het systeem gaat functioneren van belang.

Implementeren datamodel
Indien van toepassing wordt de database aangemaakt.

Implementeren objectmodel
In deze fase worden de klassen geprogrammeerd die in het objectmodel beschreven staan.

Implementeren user interface
De user interface zoals die volgt uit het functioneel ontwerp en de use cases wordt aangemaakt. De schermen worden aangemaakt en verbonden met de inmiddels ge´mplementeerde klassen. Ook de invoer en uitvoer wordt ge´mplementeerd.