adecs IT bv Delftechpark 26 2628XH Delft
Tel. 015-2600404
mail: mail@adecs-it.nl

adecs IT | advanced solutions

serenity

Procedurele planning

Een procedurele planning is een planning die is gebaseerd op een vastomschreven procedure. Deze procedure kan een wettelijke grondslag hebben, maar dat hoeft niet.
In de procedure staat beschreven welke stappen gezet moeten worden en welke termijnen aan deze stappen verbonden zijn. Het kan zo zijn dat de resultaten van het nemen van een bepaalde stap in de procedure van invloed zijn op het vervolg. Zo kunnen termijnen aangepast worden of kan er zelfs een ander pad binnen of buiten de procedure worden ingeslagen. Dit onderdeel, bekend als 'routering', is bij standaard planningsystemen meestal niet voorhanden.

Axplan

Voorbeeld berekend resultaat procedureel planningssysteem.
(Klik op het plaatje voor een vergroting.)

In een procedureel planningsysteem kunnen meerdere procedures gedefinieerd zijn. Ook kunnen steeds nieuwe plannen ingevoerd worden die een bepaalde procedure moeten aflopen. Op ieder moment kan gekeken worden wat de status is van een plan.

Een procedureel planningssysteem kan een workflow-achtig karakter hebben indien het verrichten van werkzaamheden aan bepaalde documenten door verschillende mensen onderdeel is van de procedure. In dat geval kan ook informatie worden opgevraagd met betrekking tot de efficiency van de organisatie.

Axplan

Voorbeeld planningsdiagram.
(Klik op het plaatje voor een vergroting).